01.01.2019 tarihi itibariyle KOSGEB girişimcilik mevzuatının değişmesi ile daha önce alınan hibe oranlarında ve tutarlarında da değişiklik oldu. İlgili mevzuatın değişmesi ile sadece desteklenen sektörlerin farklılığı değil aynı zamanda sektöre göre verilen hibe tutarları da değişti.

Bir geleneksel girişimcinin alabileceği destekler şöyledir: İşletme kuruluş desteği, performans desteği, sertifika desteği.

İşletme kuruluş desteği – Şahıs firması kuran bir geleneksel girişimci ilk etapta işletme kuruluş desteği olarak 5 Bin Türk Lirası’ nı hibe olarak alır. Limited şirket ya da anonim şirket kuruluşu yapan bir geleneksel girişimci ise işletme kuruluş desteği olarak 10 Bin Türk Lirası’ nı hibe olarak alır. Geleneksel girişimcide makine, ekipman, yazılım desteği yoktur. Ayrıca yeni mevzuat gereği girişimciye kira desteği, genel giderlerine dair ödenen herhangi bir destek ve personel maaş ödeme desteği yoktur. Maaş desteği yerine performans desteği mevcuttur.

Performans desteği – Performans desteği 1.yılda ve 2.yılda ayrı şekilde alınabilir. Her performans dönemi için Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır ve bu da işletmenin SGK’ lı olarak çalıştıracağı personel sayısına göre değişiklik göstermektedir. İlk 1.yıl için performans desteği tutarları; 180 ile 539 gün arası performans desteğine karşılık 5.000 TL, 540 ile 1079 gün arası performans desteğine karşılık 10.000 TL, 1080 ve üstü gün için performans desteğine ise 20.000 TL hibe alır. İkinci yıl performans desteği tutarları; 360 ile 1079 gün arası performans desteğine karşılık 5.000 TL, 1080 ile 1439 gün arası performans desteğine 15.000 TL, 1440 ve üstü gün için performans desteğine ise 20.000 TL hibe alır. Eğer girişimci genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını ise performans desteklerine +5000 TL daha eklenir. Bu ekleme her 2 yılda da alacağı performans desteğine aynı tutarda eklenir.

Sertifika desteği – Bu desteğin toplam üst limit 5 Bin TL’ dir. Girişimcinin kurduğu işletme için gerekli mesleki ve teknik sertifika ve buna benzer belgeler için geçerli olan bir destek unsurudur. Bu destekten, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca güncel İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan iş kollarından tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında yer alan NACE koduna sahip işletme faydalanabilir. Desteğin üst limiti 5 Bin TL olup her bir sertifika içinde üst limit 1000 TL’ dir. Geleneksel girişimcilik kapsamında verilen destek unsurları tutarlarının hepsi geri ödemesiz şekildedir yani hibedir.

Mentor/Danışman
Didem DÖNMEZER